Det bedste inddrivelsessystem

Sådan fungerer den stærkeste platform til gældsinddrivelse

Importér nemt med vores fleksible import-modul

Hvad enten der ønskes import af sager gennem API-integration, fra et excel-ark eller via klientwebbet, hvor klienter selv kan oprette sager, sker der med høj pålidelighed og systemet tilpasser sig dig i stedet for at du tilpasser dig systemet.

Cosmo beriger debitor

Når sagerne er importeret, begynder systemet at berige debitorerne med data fra offentlige registre samt lukkede registre der er købt adgang til.
LÆS MERE

Debbie afsender automatisk de rigtige beskeder på de rigtige tidspunkter

Debbies produkt Cosmo indsamler løbende ny og relevant data om debitorernes adfærd og faktuelle oplysninger for dernæst at analysere dataen og gøre inddrivelsen adfærdsbaseret. Det giver per definition byggestenen for den mest effektive inddrivelse.

Debitor registreres nemt i RKIs åbne og lukkede register

En af de processer som kan være tidskrævende er at registrere i RKI. Det problem har vi løst. Med vores intuitive brugerflade, kan du med få klik, registrere en eller flere debitorer i RKI.

Tilbyd automatisk afdragsordning

Debbie finder selv ud af hvornår det giver bedst mening at tilbyde en afdragsordning. Debitor får besked og vælger selv en af de automatisk tilbudte afdragsordninger, underskriver digitalt og får muligheden for at tilknytte et betalingskort - helt uden involvering af en sagsbehandler.

Nem sagsbehandling

Gør debitor indsigelse, kan en sagsbehandler behandle sagen ved at besvare med en mail, brev eller SMS. Det kan også gøres med standardsvar på indsigelser og indkommende e mails bliver tilmed automatisk journaliseret.

Opret nemt betalingspåkrav eller stævninger direkte fra systemet

Ønskes retslig behandling af sagen kan sagsbehandleren med få klik oprette et betalingspåkrav og sende det direkte til den rette retskreds. Skal debitor stævnes kan Debbie automatisk oprette stævningen på minretssag.dk

Kraftfuld rapportering

Debbie Insights sikre at du altid ved hvordan du skal prioritere dine ressourcer. Samtidigt hjælper det med at give dine kunder et overblik over deres sager nemt og intuitivt.

Andre features

Klient- og debitorweb

Giv klienter og debitorer nemt overblik og effektivisér arbejdsgangen.

Afregn automatisk klienten

Opret afregningsaftalerne og lad systemet gøre resten af arbejdet.

Nem registrering af indbetalinger

Udarbejdelse af tilsvar og bogføring af indbetalinger med minimalt tidsforbrug.

Auto-journalisering

Ingen tid spildt på at journalisere e-mails. Det hele sker automatisk.

Insights

Rapportering, tilfredshedsundersøgelser, tracking af åbnede e-mails og meget mere.

Intelligent overvågning

Lad Cosmo overvåge dårlige betalere og anvise forøget betalingsevne.

E-Boks (Kommer snart)

Skriv nemt beskeder til debitor via e-boks i sagsbehandlingen manuelt eller automatisk.

Underskrift

Øg antallet af underskrevne frivillige forlig, skylderklæringer og andre dokumenter.

Kalender

Undgå missede retsfrister og lignende ved at synkronisere din kalender med Debbie.

Åbent API

Med en systemintegration direkte til klienterne undgås menneskelige fejl og øget effektivitet.

Integration til bank (Kommer snart)

Registrér indbetalinger i realtid og undgå menneskelige fejl samt unødigt tidsforbrug.

Integration til regnskabprogrammer (Kommer snart)

Lad bogføringen ske automatisk og opnå derved højnet kvalitet samt lavere resourceforbrug (Navision / E-Conomic / Visma)

Overlad teknikken og dyre konsulentregninger til os og brug jeres energi, hvor den skaber mest værdi.