Det komplette inddrivelsessystem

Sådan fungerer den stærkeste platform til inddrivelse

Importér nemt med vores fleksible import-modul

Sager oprettes til Debbies debitorservice direkte fra virksomhedens ERP-system via API-integration eller hurtig og enkel import fra et standard excel-ark.
Inkassobureauer kan derudover tilbyde sine klienter at oprette sager via klientwebbet.

Debbie beriger sagen
med data

Når sagerne er oprettet, begynder systemet at berige sagerne med data om kunden fra offentlige registre samt private registre, der er købt adgang til.
LÆS MERE

Debbie sender automatisk de rigtige beskeder på de rigtige tidspunkter

Debbie indsamler løbende ny og relevant data om kundernes adfærd og faktuelle oplysninger for dernæst at analysere data og gøre inddrivelsen adfærdsbaseret. Det giver den mest effektive inddrivelse.

Debitor registreres nemt i RKIs register

En af de processer som kan være tidskrævende, er at registrere i RKI. Det problem har vi løst. Med vores intuitive brugerflade, kan du med få klik registrere en eller flere kunder i RKI.

Tilbyd automatisk afdragsordning

Debbie finder selv ud af, hvornår det giver bedst mening at tilbyde en afdragsordning. Kunden får besked og vælger selv en af de automatisk tilbudte afdragsordninger, underskriver digitalt og får muligheden for at tilknytte et betalingskort - helt uden involvering af en medarbejder.

Nem sagsbehandling

Gør kunden indsigelse, kan en medarbejder behandle sagen ved at besvare med en mail, brev eller SMS. Det kan også gøres med standardsvar på indsigelser, og indkommende e-mails bliver  automatisk journaliseret.

Opret nemt betalingspåkrav eller stævninger direkte fra systemet

Ønskes retslig behandling af sagen kan medarbejderen med få klik oprette et betalingspåkrav og sende det direkte til den rette retskreds.
Skal kunden stævnes kan Debbie automatisk oprette stævningen på minretssag.dk

Kraftfuld rapportering

Debbie Insights sikrer, at du altid ved hvordan du skal prioritere dine ressourcer og giver et overblik over alle sager nemt og intuitivt.

Andre features

Klient- og debitorweb

Giv klienter og debitorer nemt overblik og effektivisér arbejdsgangen.

Afregn automatisk klienten

Opret afregningsaftalerne og lad systemet gøre resten af arbejdet.

Nem registrering af indbetalinger

Udarbejdelse af tilsvar og bogføring af indbetalinger med minimalt tidsforbrug.

Auto-journalisering

Ingen tid spildt på at journalisere e-mails. Det hele sker automatisk.

Insights

Rapportering, tilfredshedsundersøgelser, tracking af åbnede e-mails og meget mere.

Intelligent overvågning

Lad Cosmo overvåge dårlige betalere og anvise forøget betalingsevne.

E-Boks (Kommer snart)

Skriv nemt beskeder til debitor via e-boks i sagsbehandlingen manuelt eller automatisk.

Underskrift

Øg antallet af underskrevne frivillige forlig, skylderklæringer og andre dokumenter.

Kalender

Undgå missede retsfrister og lignende ved at synkronisere din kalender med Debbie.

Åbent API

Med en systemintegration direkte til klienterne undgås menneskelige fejl og øget effektivitet.

Integration til bank (Kommer snart)

Registrér indbetalinger i realtid og undgå menneskelige fejl samt unødigt tidsforbrug.

Integration til regnskabprogrammer (Kommer snart)

Lad bogføringen ske automatisk og opnå derved højnet kvalitet samt lavere resourceforbrug (Navision / E-Conomic / Visma)

Vi sørger for, at du kommer hurtigt i gang med Debbie og får fuld udbytte af din nye digitale ressource i din kundeservice.