Til forsyningselskaber

En komplet løsning til håndtering af Vinterpakken.

I forlængelse af den politiske aftale mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier fra den 23. september 2022 og Folketingets lovgivning om samme af den 29. september 2022, har vi udviklet Debbie Indefrysning til el-selskaber og fjernvarmeselskaber.
Book en demo
Overordnet set består indefrysningsordningen af fire punkter:
1
Til- og framelding til ordningen via forsyningsselskabet.
2
Opgørelse af beløb til mulig indefrysning.
3
Opsamling af beløb til indefrysning, beregning af renter heraf, administration, rapporter, indberetning til SKAT og opgørelser til Erhvervsstyrelsen.
4
Afvikling af indefrosset beløb ved fuld betaling senest den 31/12-2024 eller afdrag over 48 måneder herefter med mulighed for straksindfrielse i afdragsperioden.
Debbie Indefrysning håndterer punkt 1, 3 og 4.

Forsyningsselskabets afregningssystem leverer beløb til punkt 2 på basis af den vedtagne lovgivning for de enkelte forsyningsområder.
Debbie Indefrysning har derfor blandt andet fuld integration med afregningssystemet CUBS, som flere el-selskaber anvender, samt Softværket, der leverer løsninger til stort set alle danske fjernvarmeselskaber.

Verificering af til- og afmeldte forbrugere sker i et samarbejde med e-Boks eller via Debbies integration mod NemID og MitID.

Vil du vide mere om Debbie Indefrysning, så kontakt os her.
Vidste du at...
Debbie Indefrysning verificerer via e-Boks, NemID eller MitID
Du får et enkelt og overskueligt administrationsmodul til kundesupport
Flere end 250.000 forbrugere kan tilmelde sig indefrysningsordningen via Debbie
Debbie Indefrysning er en komplet løsning til en kendt udgift til drift uden pludselige, negative økonomiske overraskelser.
Fundamentet for Debbie Indefrysning er Debbies løsning til opkrævning og inddrivelse af gæld, som er i drift hos en række private virksomheder, advokater og professionelle inkassoselskaber (Debbie Dunning og Debbie Collect).
Gå på opdagelse i platformen
Klik her for at få en fornemmelse af den intuitive brugerflade.

Vi sørger for, at du kommer hurtigt i gang med Debbie og får fuld udbytte af din nye digitale ressource i din kundeservice.